top of page

הדרכות, ייעוץ ופתרונות בטיחות, גיהות וסביבה לתעשייה ולמוסדות

שרותי החברה

התמחוית בטיחות

בטיחות היא חלק מחיינו ומלווה אותנו ביום יום.
זה מתחיל בבטיחות וביטחון שאנו מקנים לילדינו ומשפחתנו וממשיך בבטיחות שלנו במקום העבודה.

אנו בסקלה10 לוקחים אחריות מלאה על סל שלם של פתרונות בטיחות בעבודה. אנו מספקים עבור ארגונים, עסקים, מפעלים ומעבדות ממונה בטיחות שדואג לטפל במגוון הנושאים הבטיחותיים בארגון ומפנה אותך לעסוק בשוטף... המשך קריאה>>

חומרים מסוכנים נמצאים כיום בארגונים, חברות ועסקים רבים ועשויים לסכן את העובדים שלך. כדי למנוע חשיפה לסכנות מחומרים מסוכנים אנו נותנים ייעוץ למפעלים ולמעבדות המשתמשים בחומרים אלה תוך כדי ייצור, פיתוח, אחסון ושינוע. מגישים יעוץ מקצועי לעבודה עם חומרים דליקים, רעילים, רדיואקטיביים, נפיצים ועוד.

עורכים סקרי השפעות על הסביבה, כותבים נהלי עבודה עם חומרים מסוכנים ולמצבי חירום... המשך קריאה>>

על מנת להסדיר תנאי בטיחות וסביבה לצורך שמירה על בטיחות העובדים והציבור, המדינה מנפיקה רישיונות והיתרים שונים על פי חוק. כאשר בונים מפעל חדש, מבנה חדש או מתקן תהליכי חדש נדרש להוציא אישור כבאות, כאשר מחזיקים חומרים מסוכנים נדרש היתר רעלים, כאשר מפעילים מקורות קרינה נדרש היתר קרינה,

וישנם עוד אישורים רבים... מאחורי כל היתר ורישיון אנו עושים עבודת הכנה מקיפה... המשך קריאה>>

העבודה בתעשייה לעתים קרובות חושפת את העובדים לגורמים מזיקים טעוני ניטור, אשר יובילו למחלות מקצוע אם לא יאותרו בזמן.

גורמים מזיקים אילו חייבים להיות מנוטרים תקופתית ע"י מעבדות מוסמכות על מנת לאתר חשיפות יתר של העובדים ואשר הוכחו כמזיקות לבריאותם. מחלות מקצוע מתפתחות ופורצות בשנים המאוחרות של חיינו, בדיוק בשלב שבו הגענו למנוחה ולנחלה שבשביליהן עבדנו כל כך קשה כל חיינו... להמשך קריאה>>

מעבדות מוסמכות

וגיהות תעסוקתית

הסמכות בטיחות למעבדות.png

עובדים בעלי פריון עבודה גבוה הם עובדים שקיבלו הכשרה טובה ויעילה. ככל שנשקיע בהדרכת העובדים ובהכשרתם, כך נפיק יותר מעבודתם ונהנה לרווחים גבוהים יותר.

ולהפך. אם לא נדריך או נכשיר עובדים בצורה אפקטיבית ומדודה, העובד לא יבין את המוטל עליו, יכפיל את הזמן לאותה משימה, יבצע עבודה לא בטיחותית ואף מסוכנת, פריון העבודה יקטן וייגרם נזק כספי למעסיק... להמשך קריאה>>

הדרכות,

ימי עיון וקורסים

הדרכות ימי עיון וקורסים בנושא בטיחות.png
אודות

אודות החברה

אנו מתמחים בליווי חברות, עסקים ומפעלים בתהליכי עומק של יעוץ ומתן אישורי בטיחות. תחילה אנו לומדים את צרכי המפעל, המעבדה, המבנה ואת שיטות העבודה שיש בהן סיכונים. צוות המהנדסים שלנו מגיע מעבודה בתעשייה ובעל השכלה בכימיה והנדסת מכונות. אנו מלווים מאות עסקים וארגונים מובילים ברחבי ישראל: מפעלי תעשייה, מפעלי תרופות, מעבדות, מכוני מחקר, בתי חולים וחברות הייטק. בניית נהלי בטיחות, בעולם העבודה שלנו, הכרחית ומעודדת שמירה על חיי אדם ונכסים מפני אירועי בטיחות... המשך קריאה>>

בין לקוחותנו

צור קשר
bottom of page