top of page

בטיחות אש

בטיחות אש.png

תיק שטח העונה לדרישות כבאות והצלה הוא תנאי לקבלת רישיון עסק וחידושו

הוראות מכ"ר 503 של שרותי כבאות והצלה מגדיר את הדרישות הללו ולצורך כך העסק שלך צריך תיק שטח. תיק שטח מגדיר את כללי ההערכות ונוהל ההתנהלות בעסק בעת מצב חירום אש.

 

בין השאר מוגדר בו כיצד יינתן סיוע ע"י גורמי הכבאות וההצלה ומהם דגשי הבטיחות לעובדים במבנה המוגדר.

 

בנוסף, מוגדר נוהל פינוי עובדים בשעת חירום, כיצד למנוע התפתחות שריפה במיוחד כאשר ישנם חומרים מסוכנים המצויים במבנה והעשויים להתלקח, להתפוצץ, להרעיל ולהזיק לנפש ולרכוש בהיקף משמעותי.

דרישות שרותי כיבוי והצלה

שירותי כיבוי האש וההצלה בישראל יכולים לדרוש מעת לעת התקנה של אמצעים נוספים שונים לכיבוי אש בבתי עסק ומבנים תעשייתיים וזאת על-פי חוק.

בכל שנה רשות הכיבוי וההצלה מעדכנת תקנים חדשים בנושא.

כדי לשמור על הבטיחות במפעל או בארגון שלכם אנו מקפידים להתעדכן בפרסומים אלה ולהכין את לקוחותנו לעמידה בתקינה הדרושה. אי-עמידה בתקנים משמעותה פגיעה בבטיחות העובדים והנכסים של העסק ומעבר לכך אפשרות של איבוד רישיון העסק.
 

בכל פעם שתבצעו שינוי במבנה של בית העסק חובתכם להגיש תיק שטח חדש או מעודכן לשירותי כבאות והצלה.
 

אי קיום אישור בתוקף מטעם רשות הכיבוי וההצלה, הינו עבירה פלילית במקרה שפורצת שריפה או פיצוץ, אשר בעקבותם נגרם נזק לנפש או לרכוש.

מומחיות בהכנת תיק שטח

אנו מגישים לך ליווי מלא עד לקבלת אישור כיבוי אש תוך בקיאות הנדסית בפרויקט המוגש והבנה מעמיקה בתקינת בטיחות ככלל ובהוראות מכ”ר 503 בפרט.

התהליך כולל:

 • הגדרת התקנים ויעדי התיק.

 • מידע כללי ומפורט לגבי המבנה וסביבתו, תוך מיפוי אמצעי הבטיחות הקיימים במתחם.

 • הגדרת דרכי הגישה לכוחות חירום והצלה.

 • ציון נתיבי מילוט ורחבות איסוף לטיפול בנפגעים.

 • הוראות ונהלים לשעת חירום.

 • פירוט כל המערכות לגילוי וכיבוי אש.

 • תיאור מערכות החשמל, החומ"ס והקרינה הקיימים במקום.

 • אפיון ומתן דגשים לפרטים מיוחדים : חומרים מסוכנים, מערכות גז, מצבורי דלק וגורמי סיכון אחרים.

 • כתיבת תכנית שינויים לשם עמידה בדרישות כבאות והצלה לצורך קבלת רישיון לפתיחת עסק.

במסגרת השירות, ניצור עבורך תכנית עבודה להתאמה ועמידה בדרישות רשות כבאות והצלה. 

תרחישים מיוחדים עקב שימוש בחומ"ס

כאשר בארגון או העסק שלך ישנם חומרים דליקים, רעילים וכל חומר מסוכן אחר, עולה האחריות שחלה להבנת התרחיש וזיהויו במדוייק כדי למנוע אסון בהיקף נרחב שיתכן שיהיו לו השלכות לטווח ארוך.

יש לזכור כי הסיכונים במקרים כאלה הם גדולים ומשמעותיים לנפש, לרכוש ולסביבה. לכן, בעת הכנת תיק שטח עבור חברתך, איננו רק יוצאים ידי חובה כדי לעמוד בתקינה, אלא אנו מספקים כלי לבטיחות המקסימלית האפשרית כדי למזער סיכונים אלה עבור לקוחותינו עד כמה שניתן  בעריכת סקר סיכונים.

שרותים מיוחדים בתחום בטיחות אש

 • עורכים הדרכות בטיחות והבהרת הנהלים כפי שהוגדרו בתיק השטח.
   

 • מתרגלים נוהל פינוי בשעת חירום, עם פירוט גורמי הקשר שהוגדרו לכך תוך התייחסות לסוג הבעיה ואופן ההתנהלות המתאימה לה.
   

 • מכינים נהלי חירום בהתאמה מיוחדת.
   

 • מגדירים נוהל מניעת התפתחות שריפה בסביבה כימית, חשמלית, רדיואקטיבית, נפיצה, או סיכון אחר שנמצא רלוונטי למבנה.
   

 • יוצרים תרחישים לפי הסתברות הסיכון ויצירת נהלים מותאמים.
   

 • השירות מתאים במיוחד למעבדות כימיה, גופי מחקר וגופים מוסדיים אחרים שבהם קיים סיכון מיוחד.
   

 • אנו מכינים שרטוטי בטיחות אש לאישורי כבאות.
   

 • מבצעים הערכות סיכונים לסביבה מוגנת פיצוץ.

bottom of page