top of page

הדרכות בטיחות בעסקים, ארגונים ומוסדות

icons0-14.png

עובדים בעלי פריון עבודה גבוה הם עובדים שקיבלו הכשרה טובה ויעילה. ככל שנשקיע בהדרכת העובדים ובהכשרתם, כך נפיק יותר מעבודתם ונהנה מרווחים גדולים יותר.

ולהפך. אם לא נדריך או נכשיר עובדים בצורה אפקטיבית ומדודה, העובד לא יבין את המוטל עליו, יכפיל את הזמן לאותה משימה, יבצע עבודה לא בטיחותית ואף מסוכנת, פריון העבודה יקטן וייגרם נזק כספי למעסיק.

עבודה עם חומרים מסוכנים במעבדות.jpg

הדרכת בטיחות במעבדות

היקף ההדרכה: 1 - 3 שעות

הדרכות בטיחות במעבדות מיועדות ללבורנטים ועובדי מעבדה. במעבדות ישנם חומרים מסוכנים, כגון חומרים כימיים, ביולוגיים ורדיואקטיביים לצד מכשירים ואלמנטים נוספים המצריכים שמירה על בטיחות. 

נושאי ההדרכה:
סביבת העבודה בטוחה במעבדות, סוגי מעבדות, גורמי סיכון ושיגרת עבודה בטוחה, נוהל חירום. 

Petri Dish

הדרכת חומרים מסוכנים (חומ"ס)

היקף ההדרכה: 1 - 3 שעות

הדרכות בטיחות על שימוש בטוח, אחסנה נכונה, סילוק פסולת בצורה מבוקרת.

נושאי ההדרכה:
כיצד מזמינים חומר מסוכן, מה החוקים והתקנות בתחום חומרים מסוכנים, כיצד מאחסנים כדי למנוע דליפות מסוכנות, נוהל טיפול בחירום.

Forklift Delivery

הדרכת בטיחות לנהגי מלגזות

היקף ההדרכה: עד 3 שעות

כל עובד המפעיל מלגזה חשוף לסכנות כגון: נפילת חפצים כתוצאה מהעמסה, פריקה ושינוע מטענים או חשוף להתהפכות המלגזה. על כן חשוב לרענן עבודה נכונה עם המלגזה.

נושאי ההדרכה:
העובדים יקבלו הדרכת רענון בנושאים הקשורים לתפעול נכון של המלגזה, סוגי מלגזות, סביבת העבודה, הרמת עובדים בסל הרמה וחוקים ותקנות

Office

הדרכת בטיחות למשרד

היקף ההדרכה: שעה

הדרכת בטיחות הממוקדת בכל הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה המשרדית.

נושאי ההדרכה:

סכנות נפילה, חומרי ניקוי, אוויר, תאורה, ישיבה מול מחשב, חשמל, ציוד משרדי, קרינה אלקטרומגנטית ומצבי חירום

קרינה מייננת.jpg

הדרכת בטיחות קרינה מייננת

היקף ההדרכה: 1 - 3 שעות

כל ארגון, עסק, מוסד העוסק בקרינה מיננת נדרש לרענן נהלי בטיחות ותהליכי עבודה בסביבה זו.

נושאי ההדרכה:
חוקים ותקנות בתחום הקרינה, סוגי קרינה, קרינה מלאכותית, קרינה טבעית.

Side of Building

הדרכת בטיחות לעבודה בגובה

היקף ההדרכה: שעה - עד יום

רוב התאונות הקטלניות הן כתוצאה מנפילות מגובה. על מנת להקטין את האפשרות לתאונה, נדרש לבצע הדרכות רענון לכל העובדים בגובה בהתאם לסוג העיסוק.

נושאי ההדרכה:
עובדי גובה יקבלו הדרכה בהתאם לתחום עיסוקם: עבודה על סולמות, גגות, במות הרמה וכד'

helmet-1636344__340.jpg

הדרכת בטיחות כללית

היקף ההדרכה: שעה

הדרכות בטיחות הנן חלק מדרישות תקנות הבטיחות בעבודה ועל כן חובה על כל מפעלי התעשייה, עסקים וארגונים בארץ לקיימן אחת לשנה.

נושאי ההדרכה:
בהדרכה תקבלו סקירה מוחשית של כל הסיכונים הקיימים במגוון
 בכל פעילויות החברה.

איך בוחרים ממונה בטיחות למפעל שלכם.jpg

הדרכת בטיחות חשמל

היקף ההדרכה: שעה

בטיחות לעובדים בסביבת חשמל, מכונות ומכשירים

נושאי ההדרכה:
כיצד לעבודה נכון בסביבת חשמל, סכנות אפשריות, סוגי הגנות, עשה ואל תעשה.

Fixing the Roof

הדרכת בטיחות לעובדי אחזקה

היקף ההדרכה: 1 - 3 שעות

כיצד לבצע עבודות אחזקה בזהירות, ללא תאונות ונזק.

נושאי ההדרכה:

עבודה בסביבת בית המלאכה, כלי עבודה ומכשירים שונים.

צור/י קשר
bottom of page