top of page

ממונה בטיחות במפעלים ועסקים

icons0-18.png

ממונה בטיחות = שקט בארגון

ממונה בטיחות ידאג לטפל במגוון הנושאים הבטיחותיים בארגון שלך ויפנה אותך לעסוק בשוטף.

 

זהו איש הקשר שלך מול הביורוקרטיה הקשורה לקבלת אישורי בטיחות. הוא יכין ויאמן את הארגון שלך בתרחישי בטיחות שונים וידאג לכל היבטי הבטיחות השונים.

ייעוץ נכון בתחילת דרכי העסק וליווי קבוע וצמוד ממנף אותו, מקטין משמעותית את החשיפה של המנכ"ל והמנהלים בפני תביעות עתידיות וחוסך כסף ואינטראקציות לא נעימות מול הרשויות המפקחות.

 

מדידה נכונה של איכות הבטיחות בארגון, באופן רציף, משקפת את מצב הבטיחות ומייעלת תהליכי עבודה תוך מיקוד בעיקר.

מיקור חוץ לממוני בטיחות

ממונה בטיחות זמין עבורך לפי צורך. 
ניתן לגייס אותו לפרויקט מלא, יום בשבוע עד משרה מלאה. 
היתרון של ממונה בטיחות שמגיע לארגון שלך מתוך חברתנו, סקלה10, שמייעצת בארגונים , מוסדות ועסקים, היינו מתן פתרון מלא לכל סוגיות הבטיחות.

ממונה הבטיחות בארגון שלך יקבל תמיכה שוטפת מצוות סקלה10 לכל צורך בטיחותי שיעלה.

מה שלא נמדד - לא מנוהל

מנהל, האם אתה באמת יודע בכל רגע נתון מה מצב הבטיחות בעסק שלך?

באיזו סקלה מ 1-10 הבטיחות נמצאת במפעל שלך?

מה ציון הבטיחות בעסק שלך?

כמהנדסי מפעל ותהליך לשעבר בכמה ממפעלי ההייטק הגדולים והמובילים בארץ, למדנו ויישמנו מדידת תהליכים, הצגתם ושיפורם.

אנו בסקלה10 דואגים שהבטיחות אצלך תהיה ברמה הגבוהה ביותר, בסקלה של 10,  משלבי התכנון ועד שלב הפיתוח או הייצור.

בעבודה עמנו תרוויח שקט נפשי, יישום כל הנחיות ותקנות הבטיחות בעבודה, פחות תאונות עבודה, עובדים מעורבים יותר ובטוחים יותר, פריון עבודה גבוה יותר והורדה משמעותית בסיכוי לתביעות עתידיות.

סל שרותי הבטיחות שלנו

שרותי ממונה בטיחות בעבודה
שרותי ממונה בטיחות קרינה
כתיבת נהלי בטיחות וחירום
ביצוע סקרי סיכונים ומפגעים
JSA - Job Safety Analysis
הכנת תוכנית לניהול הבטיחות
דרישות כל דין
הכנה לאיזו 45001

דו"ח מצב בטיחות לדוגמה המשקף מצב בטיחות בארגון

bottom of page